سبک طراحی کلاسیک

سبک طراحی کلاسیک، سبکی است که در همه سال ها طرفدار داشته و همواره خواهد داشت و هرگز از مد خارج نمیشود. و مناسب فضاهای بزرگ میباشد.

سبک کلاسیک از قوانین ساده ای پیروی میکند که نظم و تقارن یکی از اصلی ترین آنها است و دارای یک ظاهر ساختار یافته و از اکسسوری های زیادی استفاده میشود. بر فرض مثال یکی از موارد جدانشدنی سبک کلاسیک، شومینه ست که اعضای خانواده رو مثل کانونی گرم دور هم جمع میکند. از موارد دیگر میشود به نقاشی های فاخر، آیینه های تزیین شده، پرده های سراسری و وجود ستون در فضا اشاره کرد.