شرکت درسا مهر به عنوان مجری و سرمایه گذار و با تکیه بر تجارب و شناخت بازار هدف پروژه ، مجتمع مسکونی درسا را به منظور ساخت خانه های مدرن با کیفیت در راستای گشایش فصلی نو در صنعت ساخت و ساز در جزیره زیبای کیش عرضه می دارد.

شما می توانید با مراجعه به تور مجازی و یا گالری عکس ها و تورمجازی مجتمع مسکونی درسا را مشاهده نمایید. 

برای آشنایی بیشتر با شرکت درسا مهر و پروژه مجتمع مسکونی درسا به بخش درباره ما مراجعه کنید.

Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (37)

درسا مهر کیشز
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (33)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (30)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (29)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (28)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (27)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (26)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (25)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (24)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (23)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (22)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
شهرک پزشکان جزیره کیش

شهرک پزشکان جزیره کیش

شهرک پزشکان جزیره کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (20)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (19)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (18)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (17)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (16)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (15)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (14)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (12)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (9)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (7)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (6)

درسا مهر کیش
Read More
Show more
درسا مهر کیش

dorsa mehr (3)

درسا مهر کیش
Read More
preloader