گروه مهندسین درسا مهر به عنوان مجری و سرمایه گذار در بخش ابنیه و ساخت پروژه های ساختمانی ، با بیش از 25سال سابقه ، تلاش و کوشش خود را جهت گشایش فصلی نوین در صنعت ساختمان به کار گرفته است .

این گروه تمام توان مهندسی ، فنی ، زیر ساختهای اقتصادی ، تجربه و همت خود را به کار بسته تا بتواند گام تاثیر گذاری در آبادانی ایران عزیز و ارتقا صنعت ساختمان بردارد و در به روز رسانی این صنعت پیشرو باشد .

0
سال سابقه
0
پروژه مشارکت
0
واحد مسکونی